Årsberetning for hovedstyret 2021

Hovedstyret:

Ida Hødnebø Leder

Simen Tveitereid Nestleder

Britt Bjørnstad Kasserer 

Helena Vefald Sekretær 

Rufus Preiss Styremedlem 

Inga Bekkevik Vara 

Stian Hellermyr Vara

Styret har jobbet aktivt for å forvalte idrettslagets økonomi og de verdier som laget sitter på. 

Det har blitt holdt 6 Styremøter i 2021.  

Arrangementer

Loppemarkedet 2021 nr. 43  i rekken ble avlyst igjen på grunn av covid 19. 

Vi arrangerte Levangstrimmen i oktober og nærmere 50 personer deltok på løpet.

Dugnader 

Det har vært et effektivt dugnads år, hvor veldig mange har bidratt:   

 • Kjøkkenet ble vasket ned og alt inventar merket. 
 • Veden som ble hugget tidlig på året ble kløvd. 
 • Ryddet og vasket scenen, fjernet skap og montert det nye bordtennisbordet.
 • Flyttet kontoret opp på loftet. Ryddet loft og trappeoppgang. 
 • Sortert gammelt teaterutstyr og lagret det på loftet.  
 • Vasket ned det gamle kontoret og malt det så det ble klart for treningsrom. 
 • Parkour Anlegget ble montert og det ble lagt matter. 
 • Lekestativet ble demontert og flyttet bort til aktivitetsområdet. 
 • Det ble laget grillområde og skilt til parken. 
 • Startet å hugge trær rundt banen, så det blir litt mer åpent.  
 • Det ble lagd stativ til kajakkene våre, som er montert på Ekerne stranda.  
 • Banen ble raka og sådd. Kragerø golf har sponset oss med frø. 

Samarbeid i lokalsamfunnet 

Levangsheia IL samarbeider med Kragerø turlag og Levangsheia velforening om et oppdatert stinett på Levangsheia. Etter et åpent møte ble antall stier kuttet en del ned og noen traseer ble lagt om. Vi har siden kontaktet samtlige berørte grunneiere og forelagt dem kontrakter. De aller fleste har skrevet under, og prosessen er i rute. Søknad om støtte til merking etc. er til behandling i fylkeskommunen. Det er ennå usikkert når merking kan starte og nytt kart lages.     

Idrettslaget har siden 2020 samarbeidet med jeger og fisk om innkjøp av kajakker Det er til sammen to barnekajakker, to ungdomskajakker, en havkajakk og en tandemkajakk til utlån. Gratis utlån av kajakkene gjelder for medlemmer av enten idrettslaget eller jeger og fisk. 

Kragerø Golf som har gitt oss muligheten til å bruke anlegget til tennistreninger utenom høysesong. Vi får også bruke anlegget i forbindelse med golftreninger i idrettskolen.  

Sport1 Kragerø og Byggmakker har gitt oss gode rabatter på innkjøp av utstyr dette året.  

Joker Westgaard selger turkart for idrettslaget vederlagsfritt. Dette gir oss gode inntekter hvert år. 

Tilskudd og økonomi

I 2021 signerte vi sponsoravtale med Skagerak Sparebank. Vi får 25 000 kr per år i de neste tre år. Pluss dekning av sponsorskilt på klubbhuset og fotballdrakter.

Vi fikk 6000 kr i gavetildeling fra sparebanken 1 Telemark til trimrommet. Det har gått til treningsbenk. 

Vi søkte om kompensasjon for tap av inntekt for arrangement (loppemarked) og fikk 67419 kr. 

Vi fikk 5000 kr i tilskudd fra tilbake til idretten. Det gikk til Levangstrimmen.  Arrangement for fotballgruppa ble utsatt. 

Vi fikk 15000 kr i Lokale aktivitetsmidler fra kommunen. Det gikk til tennisutstyr og kick off for parkour anlegget med innleie av instruktører. 

5000 kr fra statskog millionen, som skal brukes til å gjøre grillhytta mer brukervennlig.  

Fra fylkeskommunen fikk vi 20000 kr til kajakk og kajakk kurs. 

Fra gjensidigestiftelsen fikk vi 129740 kr til sommeraktiviteter for barn og unge. 

I desember fikk vi innvilget søknaden vår på klatrestein til 200000 kr.  

Momskompensasjon 32579 kr.

Aktiviteter

På grunn av corona har det ikke vært så mye salaktiviteter for voksne. Idrettslaget har fått ønsker om blant annet trening for voksne/ eldre og yoga, men de fleste ville vente til smittesituasjonen roet seg. Volleyballtreningene startet opp igjen denne høsten, men det har vært noe mindre oppmøte. Dette er nok også på grunn av corona situasjonen.  

En gjeng med ungdommer har hatt egentrening/ styrketrening i salen en-to ganger i uken. 

Sommeraktivitetene i år var en suksess. Vi tilbød de samme aktivitetene som i fjor i tillegg til våtkort kurs for barn og ungdom. Det ble fullbooket på kort tid. 

Samtidig tilbød vi våtkort kurs og grunnkurs i kajakk med rabatterte priser for medlemmer.Alle kursene ble fulltegnet. På grunn av utlånsordningen med kajakkene har idrettslaget fått flere nye medlemmer. Kajakkene har blitt lånt ut nesten hver dag i hele juli og frem til 14.september. Av praktiske årsaker har den gamle kiosken til Mammy (Simen) på Rønningen fungert som base for utstyr. Der står årer, vester, spruttrekk og snorkel utstyr. Der ligger også en bok hvor man noterer tid og utstyr ved lån av utstyr. Til nå har de som ønsker å låne kajakk sendt sms til Torild, som har fungert som bookingansvarlig.  Alle som ønsker å låne får beskjed om at de må registrere medlemskap i en av foreningene. 

Rufus Preiss arrangerte Halloweenride for barna i år også og med stor suksess. 50 barn og voksne gikk eller syklet fra Gåsmyr til sykkelløypa i mørket. Mange hadde kledd seg ut og på veien skulle de telle antall reflekser de fant.  

Are Gunnulfsen har hatt tennistrening på Kragerø Resort for barn og unge på tirsdager. Det har vært veldig populært. 

Fotballgruppa har hatt G8-lag i 2021. Det har vært 8-10 aktive spillere, og det har på tross av varierende smitteverntiltak stort sett vært trening hver onsdag fra mars til november utenom feriene. Det er godt oppmøte på treningene og god stemning rundt laget. I tillegg til seriekamper mot Drangedal, Helle og Sannidal før og etter sommerferien, har vi også hatt et par treningskamper mot Helle og Sannidal. Det har vært veldig gøy med hjemmekamper på Gåsmyr – mye publikum har sett et engasjert lag spille og ha det moro på banen. Kiosken har vært åpen, og har stort sett vært betjent av unge frivillige. Cecilie Jurgens og Jarle Tonstøl har vært lagets trenere i 2021.

Det har kun vært idrettsskolen høsten 2021 dette året. Barna har fått prøvd seg i golf, tennis, sykling, turbingo og diverse salaktiviteter. Det er stadig flere og flere unge aktivitetsledere som ønsker å være trenere, noe vi i idrettslaget er utrolig takknemlig for. 

Styret har hatt en digital klubbkveld i samarbeid med Norges Idrettsforbund med mål om å lage en handlingsplan og en visjon for idrettslaget (se eget dokument).

Visjon: Levangsheia IL – aktive sammen. 

Hovedmål: Levangsheia IL skal være en allsidig og fleksibel klubb som tilbyr medlemmene de aktivitetene de vil ha. Levangsheia IL skal være sterk og tydelig i nærmiljøet, og en av de største bidragsyterne til barn og unges oppvekstvilkår på Levangsheia. Idrettslaget skal fremme vennskap, mestring og trivsel og være en aktør for å bedre folkehelsa til lokalbefolkningen og turister.

Investeringer

Grunnarbeidet på banen og det nye aktivitetsområdet er utført av John Jacobsen og ble ferdigstilt våren 2021. Grunnarbeidet på fotballbanen ble mer omfattende enn først beregnet, da det var fjell under banen som måtte sprenges vekk. Tidligere utfordringer med vannmengder som hoper seg opp på banen ser nå ut til å være helt borte. 

Aktivitetsparken del 1 er ferdigstilt og vi er veldig fornøyde med resultatet. Del 2 starter vi på til våren, om vi får tilskudd gjennom tippemidler som vi har søkt på. Det gjenstår å montere en klatrestein, samt en hinderløype. 

Med overskuddet av penger på bok startet vi å handle inn utstyr til treningsrommet. 

Vi endte opp med et driftsresultat på + 37805, 45. 

Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

Styrets saker 

Idrettslagets visjon 

I februar 2021 hadde styret en klubbutvikling kveld med Oda Lill Blålid for å lage en handlingsplan for idrettslaget vårt med egen visjon. Å ha en tydelig handlingsplan gjør det lettere for idrettslaget å søke om midler, samt stake ut kurs for hva vårt idrettslag skal bruke tid og penger på. 

Forslag til vedtak 

 1. Årsmøte godkjenner handlingsplanen. 
 2. Årsmøte syntes styret skal ta imot innspill og jobbe mer med denne frem til neste årsmøte. 

Lovnorm Levangsheia idrettslag 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en lovnorm for idrettslagene. Ny lovnorm i 2022 krever færre antall tillitsvalgte. Hvis idrettslaget velger minimumskravet eller øker antall, så må dette vedtas på årsmøte. 

Den nye loven sitt minimumskrav er: 

Styret: Leder, nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem. 

Kontrollutvalget: Leder og ett medlem. 

Valgkomiteen: Leder, ett medlem og ett varamedlem. 

Forslag til vedtak: 

Styret: Lik dagens styre antall med leder, nestleder og tre styremedlemmer. To varamedlemmer reduseres til 1. 

Kontrollutvalget: Leder og ett medlem. 

Valgkomiteen: Leder, ett medlem og ett varamedlem. 

Struktur i valglistene 

Valgkomiteen i idrettslaget har som oppgave å plukke ut personer i de ulike verv og innstille dem på valg. I flere år har vi hatt følgende kategorier hvor verv skal innstilles: Styret, aktivitetsgruppa, festkomiteen, valgkomiteen, kontrollkomiteen og loppe komite. 

Vaktmestere, ansvarlig for loppekjøring og  loppeoganisatorer er aldri på valg, men sitter frem til de selv ikke ønsker mer. Både festkomiteen og loppe organisatorer er verv hvor de samme personene ofte sitter i flere år og for å begrense jobben til valgkomiteen tenker styret at årsmøte kan ta en vurdering på om man kan gjøre endringer på dagens struktur. 

Fordelen er at det blir mindre jobb på kontrollkomiteen, ulempen er om flere slutter samtidig. 

Forslag til vedtak: 

 1. Årsmøte ønsker å beholde dagens struktur, hvor man blir valg inn i de ulike vervene for 1 og 2 år av gangen. 
 2. Årsmøte ønsker kun at styret, aktivitetsgruppa, kontrollutvalg og kontrollkomitee skal på valg. 

Levangsheia Februar 2022, Helena Vefald.         

Hovedstyret:

Leder- Ida Hødnebø                          (på valg)

Nestformann- Simen Tveitereid         (1 år igjen)

Kasserer- Britt Bjørnstad                    (På valg)

Sekretær- Helena Vefald                    (På valg)

Styremedlem- Rufus Preiss                (1 år igjen)

Varamedlemmer styret:  

Stian Hellermyr                                            (1 år igjen)                

Inga Bekkevik                                              (1 år igjen)

Kontrollkomite:

Svein Byholt                           (1 år igjen)                                             

Kjell Viggo Leivann              (På valg)

Vara: Cecilie Jurgens              (På valg)

Valgkomiteen:            

Kjell Kristiansen                                  (På valg)                                

Vara: Elin Jørgensen                          (1 år igjen)

Aktivitetsgruppa:

Rufus Preiss                                     (1 år igjen)

John Hansen                                     (1 år igjen)

Natalia Chernous                              (1 år igjen)

Inger Lise Haslum                              (På valg)

Torild Tveitereid                                (På valg)

Festkomiteen:

Unni Haslum (leder)                           ( På valg)

Inga Bekkevik                                   ( På valg)         

Sissel Hellermyr                                (På valg)                                         

Anita Johannessen                          (1 år igjen)                                      

Kent Jøran Johannessen                   (1 år igjen)                          

Trine Lise Tonstøl                             (1 år igjen)

Vera Johnsen                                    (På valg)

Loppemarkedet:

Loppekomiteen (tar i mot telefoner):

Carina Kristiansen                             (På valg)

Sylvi Bekkevik                                   (1 år igjen)

Vigdis Hødnebø                                (1 år igjen)

Loppeorganisering:                

Marit Leivann                                                                                  

Vigdis Hødnebø                                                                                                           

Lara Bylgja Gudmundsdottir                                                   

Randi Hellermyr

Loppekjøring: 

Svein Bjørkkjær

Vaktmester:

Helge Bråtane                                                                                             

Roger Jensen                                                                                                       

Christian Monsen

Komiteer og annen administrasjon: 

Kontrollkomite: 

Svein Byholt Revisor 

Vigdis Hødnebø Utleie av klubbhus 

Cecilien Jurgens barneidrettsansvarlig 

Helena Vefald politiattestansvarlig 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s